آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

نقش مددکاری درخانواده هایی که مشکل اعتیاد دارند گرداوری از بشیر فرهادی
گرداوری از بشیر فرهادی
مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1392/07/29
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
نقش مددکاری درخانواده هایی که مشکل اعتیاد دارند گرداوری از بشیر فرهادیمددکاری اجتماعی و اعتیاد درخانواده   تعریف مددکاری اجتماعی تعاریف زیادی از مددکاری اجتماعی شده است که به نمونه ای از آن می پردازیم:   «مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای است که بردانش ومهارت های خاص برای کمک به افراد وگروه ها یا جامعه قرارگرفته است،تا بتوانند استقلال شخصی واجتماعی و رضایت خاطرفردی واجتماعی بدست آورند.»(زاهدی،30:1387) درمقابل مددکار اجتماعی مفهوم مددجو قرار می گیرد که در بیان کلی می توان گفت مددجو:«عبارت است از فرد، خانواده،گروه،جامعه که به دلایلی نیازمند خدمات حرفه ای مددکار اجتماعی است. مددجو به مددکاری اجتماعی معنی می بخشد وزمینه ی فعالیت های حرفه ای مددکاررا مهیا می سازد.»(زاهدی،30:1387) اهداف مددکار اجتماعی اهداف مددکاری اجتماعی از نظر بارتلت: هدف اصلی خدمات اجتماعی را«ایجاد سازگاری بین انسان ومحیط » (زاهدی،53:1387) می داند وهدف دیگر آن «بین بهزیستی افراد ورفاه اجتماعی سازگاری ووفاق ایجاد کند»(زاهدی،54:1387) وهمچنین در جایی دیگری از کتاب مبانی مددکاری نوشته ی زاهدی اصل ، آمده است که مددکار اجتماعی با بهره گیری از توان علمی - حرفه ای خویش سعی دارد تا انسان ها نسبت به موقعیت وشرایط خود بینش روشنی پیدا کنند،در واقع مددکار اجتماعی به افراد،گروهها وجوامع کمک می کند تا بهترین راه را برای پیشرفت رضایت بخش خویش به دست آورند. با محیط سازگار وهماهنگ شوند واز زندگی خویش لذت ببرند،بدون آنکه بالاجبار تسلیم محیط پیرامون خود شوند.(زاهدی،54:1387) نقش مددکاری اجتماعی در کار با گروه نقشی که مددکاری اجتماعی دارد به صورت زیر می توان بیان کرد: «مددکار اجتماعی در گروه نقش قادرسازی را بصورت همگام با سایراعضای گروه در یک جهت انجام می دهدو سعی بر آن است که ظرافت اعضا به حدی رسد که گروهی زنده،خلاق،سازنده،پویا ومتحرک به وجود آیدکه آن ها را به سوی اهداف خاص رهنمون سازد»(فرجاد،23:1388) بهترین کار گروهی آن است که مددکار به عنوان قادر سازنده   
کلمات کلیدی
نقش مددکاری درخانواده هایی که مشکل اعتیاد دارند گردآوری از بشیر فرهادی
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 255