آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 794786
  • تعداد بازدید از این صفحه: 475351
  • تعداد بازدید امروز: 51
  • تعداد کاربر آنلاین: 2

 

اخبار عمومی

درزندانبانی اسلامی مبنا اصلاح وتربیت مجرمین است .

 

نقش وجایگاه امور فرهنگی وآموزه های دینی دراصلاح وتربیت مجرمین بسیار حساس ومؤثرمی باشد ازاینرو حمایت همه جانبه رادرجهت پیشبرد اهداف سازمانی که همان اصلاح وتربیت وبازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه می باشد راطلب می نماید.

بنابه گزارش روابط عمومی اردوگاه فشافویه ؛ محسن شمس زارع ، مدیراردوگاه فشافویه درخصوص چگونگی پیشبرد اهداف سازمانی مبنا و هدف کلی و اصلي تمامي اقدامات و برنامه ريزي هارا در عملیات زندانباني اسلامي، اصلاح و تربيت مجرمين دانست وافزود : نقش و جايگاه امور فرهنگي دراردوگاه بسيار حساس است و بايد مورد حمايت همه واحدهاي مؤثر باشد.  NOPHPxml:namespace prefix = o />

شمس زارع گفت:باتوجه به اینکه زندان محل نگهداري مجرمين با جرائم مختلف از سوي مراجع قضائي است، اما زندان هدف آخر قانونگذار نيست، بلکه فرصتي براي تنبه از جرم و بازگشت از راه و روش مجرمانه و قرار گرفتن در زندگي سعادتمندانه اجتماعي می باشد وسعی بر اين است که آموزه هاي فرهنگي ودینی نه در ظاهر بلکه در باور زندانيان ريشه دار شود و اين امر موجب مي شود فرد ازهنجارشکنیهای خود نادم و ديگر مرتکب جرمی نگردد، در اصل، کار فرهنگي انگيزه فرد را براي زندگي درست و سعادتمندانه اجتماعي ارتقاء مي بخشد وايجاد زمينه هاي آموزشي در اردوگاه و بهره گيري از علوم ديني و ارزش دادن به افرادي که در اين زمينه فعاليت مي کنند با امتيازهاي چون کاهش حبس و اعطاي مرخصي مي تواند آنها را در تعريف و شناسايي اين منزلتها و طبقات در داخل اردوگاه کمک نماید.

 گروه: اخبار عمومی   منبع خبر: اردوگاه فشافویه   تعداد بازدید: 490   تاریخ خبر: 18:58:31 1394/08/30   

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان پیام
متن پیام